Dây treo thẻ bài DT-008

Trong kinh doanh may mặc việc nhận diện thương hiệu là một điều tất yêu phải làm của các nhãn hàng. Ngày nay để xây dựng được một bộ nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh ngoài việc chú ý đến nhãn mác quần áo thì dây treo thương hiệu cũng là một yếu tố gây ấn tượng mạnh đối với khách hàng.